Privacy beleid

Privacyverklaring

Veiligheid en privacy zijn erg belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend privacygevoelige informatie — en in het bijzonder persoonsgegevens — conform de Algemene verordening gegevensbescherming en General Data Protection Regulation in het Engels.

Medina Modas gevestigd aan Rijnpoort 29 te 2152 RD Nieuw-Vennep in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • mensen die klant van ons willen worden;
 • mensen die al klant van ons zijn;
 • mensen die contact met ons opnemen.

Wij verkopen per definitie geen persoonsgegevens aan derden. We delen persoonsgegevens uitsluitend met bij voorkeur door onszelf geselecteerde derden wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hierna vind je een overzicht van:

 • de persoonsgegevens die we verwerken;
 • het doel waarvoor we die persoonsgegevens verwerken;
 • hoe we die persoonsgegevens verwerken;
 • wanneer we die persoonsgegevens verwijderen.

Naam en bezorgadres

Wil je bij ons een bestelling plaatsen? Dan hebben we je naam en een bezorgadres nodig om te voldoen aan onze leveringsverplichting. Zonder bezorgadres kunnen we je bestelling niet bezorgen. We geven daartoe via een beveiligde verbinding de volgende persoonsgegevens door aan onze pakketbezorgers:

 • voor- en achternaam;
 • straat, huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging;
 • postcode en plaats;
 • land indien niet Nederland.

Het staat je vrij om bij het plaatsen van een bestelling een ander bezorgadres op te geven dan je privéadres.

We anonimiseren het verwerkte bezorgadres negentig dagen nadat je bestelling is bezorgd.

E-mailadres

We zijn wettelijk verplicht om je een bevestiging van je online bestelling en een factuur toe te sturen. Daarvoor gebruiken we het e-mailadres dat je bij je bestelling opgeeft. Heb je nog niet betaald bij het plaatsen van je bestelling, dan gebruiken we dit e-mailadres ook om je een elektronische e-acceptgiro of betaallink toe te sturen, waarmee je veilig kunt betalen.

Wanneer je bestelling is verzonden, gebruiken we het e-mailadres dat je bij het bestellen hebt opgegeven om je een track & trace-code toe te sturen. Hiermee kun je de bezorging van je pakket online volgen. We verzenden dit e-mailbericht zelf en delen je e-mailadres dus niet met derden.

Stuur je ons zelf een e-mailbericht? Dan hebben we je e-mailadres nodig om je e-mail te beantwoorden. Uit beleefdheid gebruiken we in dat geval ook de naam waaronder je het e-mailbericht hebt verzonden.

Ontvangen en verzonden e-mail wordt na dertig dagen automatisch vernietigd, tenzij we wettelijk verplicht zijn de e-mailberichten langer te bewaren. E-mail die rechtstreeks samenhangt met omzet, waaronder de e-mailberichten waarmee we digitale facturen uitreiken of offertes uitbrengen, valt onder de Nederlandse fiscale bewaarplicht en wordt daarom zeven kalenderjaren bewaard.

Telefoonnummers

Bij het plaatsen van een online bestelling kun je een vast telefoonnummer en/of een mobiel telefoonnummer opgeven. Dit helpt ons wanneer we met een vraag of opmerking over jouw bestelling contact met je willen opnemen. Het opgeven van een telefoonnummer is echter niet verplicht.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking aan ons doen op het e-mailadres info@medina-modas.nl. Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op het verzoek.

Zodra een verzoek om inzage wordt ingewilligd, sturen wij je op het laatst bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle persoonsgegevens inclusief een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons op het e-mail adres info@medina-modas.nl. Je ontvangt dan uiterlijk binnen vier weken een antwoord van ons.

Recht om vergeten te worden

In sommige gevallen heb je recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt ons dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van jouw gegevens maar trekt die toestemming nu in. In dat geval verwijderen we je gegevens op eerste verzoek. Een verzoek om vergeten te worden kun je eveneens richten aan info@medina-modas.nl.

Om onze computersystemen te beveiligen en om onze klanten te beschermen, registreren we van bezoekers onder meer het computeradres, de computer- of netwerknaam en de geografische netwerklocatie. In geanonimiseerde vorm worden deze gegevens tevens gebruikt voor marktonderzoek. Hierbij gebruiken we Google Analytics, en enkele aanvullende beveiligingen. Wie zich hiermee niet kan verenigen, staat het vrij geen gebruik te maken van onze online diensten.

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je richten aan het speciale e-mailadres info@medina-modas.nl. Via het e-mailadres info@medina-modas.nl kun je ook een verzoek om inzage in je persoonsgegevens indienen zoals bedoeld in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.